Lisää kestävää energiaa Suomeen

Neoen on uusiutuvan energian tuottaja. Kehitämme, rahoitamme, rakennamme, omistamme ja operoimme aurinkovoimaloita, tuulipuistoja ja akkuvarastoja. Suunnittelemme hankkeemme tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön. Tavoitteenamme on edistää maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön.

Katso Hedetin tuulipuiston esittelyvideo

Neoen on uusiutuvan energian tuottaja. Kehitämme, rahoitamme, rakennamme, omistamme ja operoimme aurinkovoimaloita, tuulipuistoja ja akkuvarastoja. Suunnittelemme hankkeemme tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön. Tavoitteenamme on edistää maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön.

Katso Hedetin tuulipuiston esittelyvideo

Suomessa vuodesta 2018

Neoenilla on tällä hetkellä toiminnassa Närpiössä sijaitseva Hedetin tuulipuisto, joka on kokonaisteholtaan 81 megawattia, sekä Yllikkälän 30 megawatin akkuvarasto Lappeenrannassa.

Rakenteilla on yksi hanke, Mutkalammin tuulipuisto, joka sijaitsee Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan alueella. Tuulipuisto on valmistuessaan Suomen suurin tuulipuisto 404 megawatin vuosituotannollaan.

Kehitteillä olevia tuulivoimahankkeita ovat Pyhäjärven Itämäki, Honkajoella sijaitseva Marjakeidas, Vöyrin ja Uudenkaarlepyyn alueella sijaitseva Storbötet, Björkliden Närpiössä sekä Paholammi Honkajoella. Kehityksessä olevien tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu vuosituotanto on 496 megawattia.

Neoen kehittää Suomessa myös aurinkovoimahankkeita. Suunnitteilla ovat Kankaanpään ja Nakkilan aurinkopuistot, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto on 50 megawattia.

 • 111 MW

  Toiminnassa
  2 hanketta toiminnassa

 • 404 MW

  Rakenteilla
  1 hanke rakenteilla

 • 546 MW

  Kehitysvaiheessa
  7 hanketta kehitysvaiheessa

Kuinka Neoen
toimii

Olemme energiayhtiö, jonka toiminta kattaa voimalaitosten koko elinkaaren. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rahoituksesta, rakentamisesta ja valmiiden voimalaitosten toiminnasta. Kehittämällä hankkeita omaan omistukseemme pystymme takaamaan voimalaitostemme korkean laadun ja suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

Meille on tärkeää luoda aitoja kumppanuussuhteita hankkeidemme lähialueilla ja paikallisen yhteisön kanssa, sillä uskomme, että toimiva yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on avain hankkeidemme menestykseen.

Hankekehitys

Rahoitus

Rakennuttaminen

Tuotanto

Olemme energiayhtiö, jonka toiminta kattaa voimalaitosten koko elinkaaren. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rahoituksesta, rakentamisesta ja valmiiden voimalaitosten toiminnasta. Kehittämällä hankkeita omaan omistukseemme pystymme takaamaan voimalaitostemme korkean laadun ja suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

Meille on tärkeää luoda aitoja kumppanuussuhteita hankkeidemme lähialueilla ja paikallisen yhteisön kanssa, sillä uskomme, että toimiva yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on avain hankkeidemme menestykseen.

 • Hankekehitys

  Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa selvitetään hankkeen tekninen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöä koskeva toteutuskelpoisuus. Kehitysvaiheessa selvitetään muun muassa hankkeen tuotantopotentiaalia, maaperän laatua ja ympäristövaikutuksia. Selvitysten ansiosta projekti voidaan rakentaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kehitysvaiheessa myös konsultoidaan sidosryhmiä, kuten lähialueiden asukkaita, maanomistajia, viranomaisia ja paikallisia päättäjiä.

 • Rahoitus

  Rahoitamme hankkeemme yleensä yhdistämällä omaa pääomaamme ja pitkäaikaisia lainoja. Perustamme jokaiselle hankkeelle oman yhtiönsä rahoituksen järjestämistä varten. Oma pääomamme kasvaa jatkuvasti, mikä luo vakaan ja kestävän rahoituspohjan uusien investointien tekemiselle.

 • Rakennuttaminen

  Valvomme rakennushankkeen omistajana tiiviisti voimalaitostemme rakennusurakoita. Varmistamme, että jokainen voimalaitos täyttää kriteerimme luotettavuudessa, kestävyydessä ja kilpailukyvyssä. Käytämme parhaita urakoitsijoita ja muita toimittajia. Teemme yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa aina kun mahdollista.

 • Tuotanto

  Sähkön tuottajana seuraamme tarkasti voimalaitostemme toimintaa maailmanlaajuisesti. Asiantuntijamme valvovat voimaloiden toimintaa reaaliaikaisesti, ja käytämme yhteistyökumppaneidemme palveluita niiden ylläpidossa ja huollossa. Neoen myös myy sähkön tietyillä markkinoilla itse.

Mitä toimintaa Neoenilla
on Suomessa?

 • Tuulivoima

  Suomessa on paljon uusiutuvan energian kasvupotentiaalia, jonka me haluamme maksimoida. Hankkeemme kehitetään aina rakennusvalmiiksi, minkä lisäksi vastaamme itse tuulipuistojemme toiminnasta koko niiden elinkaaren ajan. Tällä tavalla varmistamme hankkeidemme kestävyyden ja sitoudumme hankealueiden lähiseutuun pitkäaikaisesti.

 • Aurinkovoima

  Aurinkovoima on Neoenin alkuperäinen ja pääasiallinen toimintakenttä. Teknologiset innovaatiot ovat parantaneet aurinkovoiman tuottavuutta merkittävästi. Monissa maissa aurinkopuistomme ovat äärimmäisen kilpailukykyisiä, ja uskomme, että aurinkovoima tulee lyömään läpi myös Suomessa. Hankekehityksessä olevat aurinkovoimahankkeemme ovat suunniteltuja nimenomaan suomalaista aurinkovoimaa varten. Tällä hetkellä ideoimme muun muassa turvemaiden muuttamista aurinkopuistoiksi.

 • Varastointi

  Sähkön varastointi hyödyttää koko sähköjärjestelmää. Akkuvarastoja voidaan käyttää energian varastoinnin lisäksi sähköverkon taajuuden vakauttamisessa ja verkkojen toiminnan tehokkuuden parantamisessa. Tämä mahdollistaa myös uusiutuvan energiantuotannon osuuden lisäämisen järjestelmässä.

  30 MW / 30 MWh 1 akkuvarasto

Aurinkovoima

Tämänhetkiset
hankkeet Suomessa

Ajankohtaista

2021

2020

2019

2018

Our team