Lisää kestävää energiaa Suomeen

Neoen on uusiutuvan energian tuottaja. Kehitämme, rahoitamme, rakennamme, omistamme ja operoimme aurinkovoimaloita, tuulipuistoja ja akkuvarastoja edistääksemme maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön. Suunnittelemme hankkeemme tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön.

Siirry Hedetin esittelyvideoon.

Neoen on uusiutuvan energian tuottaja. Kehitämme, rahoitamme, rakennamme, omistamme ja operoimme aurinkovoimaloita, tuulipuistoja ja akkuvarastoja edistääksemme maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön. Suunnittelemme hankkeemme tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön.

Siirry Hedetin esittelyvideoon.

Suomessa vuodesta 2018

Ensimmäinen tuulivoimahankkeemme Suomessa on nimeltään Hedet ja sijoittuu Närpiön kuntaan Pohjanmaalle. Hedetin tuulipuistossa on 18 tuulivoimalaa. Se oli ensimmäisiä tuulivoimahankkeita, joiden rakentamiseen ei tarvittu valtion tukia. Neoen kehittää myös Mutkalammin ja Björklidenin tuulivoimahankkeita yhdessä Prokonin kanssa.

 • 81 MW

  Toiminnassa
  1 hanke toiminnassa

 • 30 MW

  Rakenteilla
  1 hanke rakenteilla

 • 439 MW

  Kehitysvaiheessa
  2 hanketta kehitysvaiheessa

Miten Neoen
toimii

Olemme energiayhtiö, jonka toiminta kattaa voimalaitosten koko elinkaaren. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rahoituksesta, rakentamisesta ja valmiiden voimalaitosten toiminnasta. Olemme itsenäinen yhtiö, omistamme 85 prosenttia voimalaitoksistamme ja operoimme niitä itse. Näin takaamme voimalaitostemme korkean laadun ja suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

Hankekehitys

Rahoitus

Rakennuttaminen

Tuotanto

Olemme energiayhtiö, jonka toiminta kattaa voimalaitosten koko elinkaaren. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rahoituksesta, rakentamisesta ja valmiiden voimalaitosten toiminnasta. Olemme itsenäinen yhtiö, omistamme 85 prosenttia voimalaitoksistamme ja operoimme niitä itse. Näin takaamme voimalaitostemme korkean laadun ja suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

 • Hankekehitys

  Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa selvitetään hankkeen tekninen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöä koskeva toteutuskelpoisuus. Kehitysvaiheessa selvitetään muun muassa hankkeen tuotantopotentiaalia, maaperän laatua ja ympäristövaikutuksia. Selvitysten ansiosta projekti voidaan rakentaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kehitysvaiheessa myös konsultoidaan sidosryhmiä, kuten lähialueiden asukkaita, maanomistajia, viranomaisia ja paikallisia päättäjiä.

 • Rahoitus

  Rahoitamme hankkeemme yleensä yhdistämällä omaa pääomaamme ja pitkäaikaisia lainoja. Perustamme jokaiselle hankkeelle oman yhtiönsä rahoituksen järjestämistä varten. Oma pääomamme kasvaa jatkuvasti, mikä luo vakaan ja kestävän rahoituspohjan uusien investointien tekemiselle.

 • Rakennuttaminen

  Valvomme rakennushankkeen omistajana tiiviisti voimalaitostemme rakennusurakoita. Varmistamme, että jokainen voimalaitos täyttää kriteerimme luotettavuudessa, kestävyydessä ja kilpailukyvyssä. Käytämme parhaita urakoitsijoita ja muita toimittajia. Teemme yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa aina kun mahdollista.

 • Tuotanto

  Sähkön tuottajana seuraamme tarkasti voimalaitostemme toimintaa maailmanlaajuisesti. Asiantuntijamme valvovat voimaloiden toimintaa reaaliaikaisesti, ja käytämme yhteistyökumppaneidemme palveluita niiden ylläpidossa ja huollossa. Neoen myös myy sähkön tietyillä markkinoilla itse.

Mitä Neoen
tekee Suomessa?

 • Tuulivoima

  Kehitämme hankkeet rakennusvalmiiksi, ja sen lisäksi vastaamme itse tuulipuistojemme toiminnasta koko niiden elinkaaren ajan. Hankkeiden kestävyys on meille tärkeä asia. Kestävä energiantuotanto tarkoittaa meille myös sitä, että voimalat rakennetaan ja niitä käytetään kestävästi, myös maanomistajien ja paikallisten asukkaiden näkökulmasta.

 • Varastointi

  Sähkön varastointi on haaste, jonka ratkaiseminen hyödyttää koko sähköjärjestelmää. Akkuvarastoja voidaan käyttää energian varastoinnin lisäksi sähköverkon taajuuden vakauttamisessa ja verkkojen toiminnan tehokkuuden parantamisessa. Tämä mahdollistaa myös uusiutuvan energiantuotannon osuuden lisäämisen järjestelmässä.

  30 MW / 30 MWh 1 akkuvarasto

Tuulivoima

Tämänhetkiset
hankkeet Suomessa

Ajankohtaista

2020

2019

2018